Fimoza

kategorija: Muške, ženske i polne bolesti
Fimoza je suženje kožice penisa (prepucija), zbog čega se kožica ne može prevući preko glavića penisa. Naziv dolazi od grčke reči phimos - a označava stanje koje može biti urođeno ili stečeno. Fimoza može biti bolest kod odraslih muškaraca, ili normalni stadijum u razvoju, tzv. fiziološka fimoza. 

Lečenje - recepti:

- Po lekaru dr. Dirku Arncenu iz Berlina postoji jedan metod lečenja fimoze kod dece kupkama. Na 50-70 litara tople vode za kupanje deteta stavi se 10 do 20g 10%-nog rastvora kalijum sulfurata (najbolje sveže spravljenog u apoteci) stavi se u vodu za kupanje deteta, i pri tom se kožica polnog uda lako povlači. Nedeljno primeniti jednu do dve kupke. Rezultat se često vidi već posle četiri kupke, ali primena više od deset kupki nema nikakve svrhe. Najpovoljniji uzrast za ovo je 4-7 godina mada kupke mogu da se primene i kod desetogodišnjaka. Dobre rezultate daju i sedeće kupke sa crnim slezom. Za kupanje deteta potrebna je šaka crnog sleza, koji preko noći treba držati potopljen u hladnoj vodi, a za odrasle se uzima količina od oko 100 g. 

© 2006 Zoran Maksimović