Proverite vaš bioritam

Unesite datum rodjenja:

Fizički ciklus traje 23 dana i utiče na fizičke faktore, kao što su npr. kordinacija, snaga, izdržljivost, imunitet.

Emotivni ciklus traje 28 dana i utiče na naša emotivna stanja: osećanje ljubavi/mržnje, optimizam/pesimizam, strast/ravnodušnost, depresija/polet.

Intelektualni ciklus traje 33 dana i utiče na naše pamćenje, hitrost, brzinu učenja, sposobnost rasudjivanja, tačnost u izračunavanju.

U momentu našeg rodjenja, po teoriji bioritma, svaki ciklus kreće sa nulte pozicije i počinje da raste u pozitivnom smeru, tokom koga su naša energija i sposobnosti povećane. Posle dostizanja svog maksimuma, svaki ciklus postepeno opada, dostižuci svoju nultu tačku na polovini svoje periode... Preostali deo svakog ciklusa predstavlja negativni deo, tokom koga su naša energija i sposobnosti smanjene.

Najnestabilnije vreme predstavljaju tzv. "kritični dani" svakog ciklusa, kada ciklus predje svoju nultu tačku, menjajući smer iz pozitivnog u negativni, ili obrnuto. Tokom ovih kritičnih dana, naše sposobnosti široko variraju, od ekstremno visoke do ekstremno niske. Možete otkriti brilijantan pronalazak, ili napraviti kardinalnu logičku grešku, tokom intelektualno-kritičnih dana. Možete pobediti na takmičenju, ili uzastopno napraviti deset loših poteza, u toku fizičko-kritičnih dana. Možete impulsivno zaprositi, ili dati otkaz, tokom emotivno-kriticnih dana.

 

© 2006 Zoran Maksimović