Spontani pobačaj

kategorija: Muške, ženske i polne bolesti
Spontani pobačaj jest gubitak embriona ili fetusa zbog slučajne traume ili "prirodnih" uzroka pre 28. nedelje gestacije. Ako žena ima dva i više spontana pobačaja tada govorimo o habitualnim pobačajima. Uzroci spontanog pobačaja mogu biti anomalije zametka, anomalije polnog sistema žene, hormonski poremećaji,bolesti majke i insuficijencija vrata materice. Većina spontanih pobačaja događa se u ranoj trudnoći. Rizik spontanog pobačaja naglo se smanjuje nakon 10. nedelje od posljednje menstruacije. Spontani pobačaj može biti uzrokovan i slučajnom traumom. Simptomi spontanog pobačaja zavise od trajanja trudnoće, a karakteristični su bol zbog kontrakcija materice, krvarenje, prsnuće vodenjaka, izlaženje ploda. Poseban oblik pobačaja je febrilini pobačaj koji se javlja zbog infekcije, a praćen je povišenom telesnom temperaturom. 

Lečenje - recepti:

- Kod mnogih žena spontani pobačaj je učestao i one ne mogu do kraja da iznesu trudnoću. Zato bi trebalo da posegnu za čajem od hajdučke trave i od virka, da piju dve do tri šolje dnevno. Ali, pomažu i mladi izdanci belog gloga. Vrhovi mladih listova, koji se sastoje od tri režnja, kuvaju se u mleku. Potom se ono procedi, umuti se u njega jedno žumance i najzad doda laka zaprška od brašna i maslaca. Ova čorba uzima se za večeru nekoliko nedelja, pa i meseci. Više neće doći do spontanog pobačaja. 

© 2006 Zoran Maksimović